Ubezpieczenie komunikacyjne

Promocyjne pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych

  • Dla wszystkich pojazdów obowiązują promocyjne ubezpieczenia zgodnie z ofertą ubezpieczeń dealerskich TUiR Allianz Polska S.A. oraz PZU S.A.
  • Promocyjny pakiet OC/AC/NNW/Assistance w TUiR Allianz Polska S.A. przeznaczony jest dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych (kategoria Biznes).
  • Promocyjny pakiet OC/AC/NNW/Assistance w PZU S.A. przeznaczony jest tylko dla klientów indywidualnych. W pozostałych przypadkach, gdy w parku Klienta jest powyżej 20 samochodów, pakiet oferowany jest na bazie odrębnej umowy z PZU (Umowy Generalnej) i jego cena wyliczana jest indywidualnie.
750x423_pozyczka2.235654

Ubezpieczenie straty finansowej

berlingo.253293.263745

Ubezpieczenie straty finansowej (GAP i Super GAP) rekompensuje stratę spowodowaną utratą wartości pojazdu w przypadku szkody lub kradzieży pojazdu. 

 Ubezpieczenie straty finansowej oferowane jest we współpracy z PSA Insurance Europe Limited.

Ubezpieczenie spłaty finansowania

Ubezpieczenie spłaty finansowania zapewnia spłatę należności wynikających z umowy o finansowanie w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (m.in. zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy).

 Ubezpieczenie spłaty finansowania
 oferowane jest we współpracy z PSA Life Insurance Europe Limited.

520x293_gestiondeparc_2.226880

Ubezpieczenie wypadkowe

promocje ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie wypadkowe pozwala na otrzymywanie dodatkowego świadczenia w przypadku inwalidztwa, będącego następstwem wypadku lub wypadku komunikacyjnego.

 

Ubezpieczenie wypadkowe oferowane jest we współpracy z PSA Insurance Europe Limited.

Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie assistance, oferowane do umowy leasingu, gwarantuje pomoc w przypadku awarii, wypadku oraz aktów wandalizmu na ubezpieczonym pojeździe. W zależności od wybranego wariantu Klient może liczyć m.in. na pomoc na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, pojazd zastępczy oraz inne świadczenia pozwalające na kontynuowanie podróży. Ubezpieczenie jest dostępne tylko dla klientów PSA Finance Polska Sp. z o.o. i jego zakres jest uzupełnieniem assistance gwarancyjnego importera. 

 

Ubezpieczenie assistance oferowane jest we współpracy z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

promocje ubezpieczeniowe
Top