Zobacz wszystko

POZNAJ OFERTĘ UBEZPIECZENIOWĄ 

Współpracujemy z czołowymi na polskim rynku Zakładami Ubezpieczeń - STU Ergo Hestia S.A., PZU S.A. oraz TUiR Allianz Polska S.A.

NASZE PAKIETY UBEZPIECZEŃ ZAPEWNIAJĄ PEŁNĄ OCHRONĘ OC, AC, NNW.

Zalety naszego ubezpieczenia:

 • brak udziału własnego w szkodach,
 • utrzymanie sumy ubezpieczenia dla fabrycznie nowego pojazdu,
 • brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie,
 • brak dodatkowych kosztów związanych z likwidacją szkód,
 • brak zwyżek za wiek użytkownika pojazdu,
 • gwarancja naprawy w ASO Citroën,
 • kompleksowa obsługa ubezpieczeniowa w salonach i serwisach na terenie całej Polski.

 

Szeroki wybór opcji dodatkowych:

 • ochrona zniżek w przypadku uszkodzenia szyby lub na skutek wjechania w uszkodzony fragment drogi,
 • ubezpieczenie przewożonego bagażu,
 • ubezpieczenie szyb.

 

Istnieje możliwość doliczenia składki za polisę komunikacyjną do miesięcznych rat pożyczki lub leasingu w Stellantis Financial Services.

 

Dzięki wysokiemu zakresowi ochrony, który gwarantują nasze pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych, zapewniamy:

 • możliwość zgłoszenia szkód w ASO Citroën,
 • sprawną i bezgotówkową likwidację szkód w autoryzowanych serwisach Citroën,
 • likwidację szkód przy użyciu oryginalnych i nowych części zamiennych.
UBEZPIECZENIE SPŁATY FINANSOWANIA

Ubezpieczenie spłaty finansowania zapewnia spłatę należności wynikających z umowy o finansowanie w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (m.in. zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy).

Ubezpieczenie spłaty finansowania oferowane jest we współpracy z PSA Life Insurance Europe Limited.

Ubezpieczenie dostępne w 2 wariantach.

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

Ubezpieczenie assistance, oferowane do umowy leasingu, gwarantuje pomoc w przypadku awarii, wypadku oraz aktów wandalizmu na ubezpieczonym pojeździe. W zależności od wybranego wariantu Klient może liczyć m.in. na pomoc na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, pojazd zastępczy oraz inne świadczenia pozwalające na kontynuowanie podróży. Ubezpieczenie jest dostępne tylko dla klientów PSA Finance Polska Sp. z o.o. i jego zakres jest uzupełnieniem assistance gwarancyjnego importera. 

 

Ubezpieczenie assistance oferowane jest we współpracy z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej zabezpiecza klienta od ponoszenia kosztów ochrony interesów prawnych ubezpieczonej osoby bądź firmy. Pozwala ono zminimalizować lub wykluczyć w całości własne koszty związane z dochodzeniem lub obroną praw przed sądem w przypadkach objętych zakresem ubezpieczenia. Dodatkowo ubezpieczenie to daje możliwość pozyskania nieodpłatnych porad prawnych.

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej oferowane jest we współpracy z D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

UBEZPIECZENIE STRATY FINANSOWEJ

Ubezpieczenie straty finansowej (GAP i Super GAP) rekompensuje stratę spowodowaną utratą wartości pojazdu w przypadku szkody lub kradzieży pojazdu. 

Ubezpieczenie straty finansowej oferowane jest we współpracy z PSA Insurance Europe Limited.

UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTÓW PRZEDSIĘBIORCY W DRODZE
(ubezpieczenie transportowe)  

Ubezpieczenie Przedmiotów Przedsiębiorcy w Drodze (Ubezpieczenie Transportowe) pokrywa wartość odtworzeniową uszkodzonych lub skradzionych przedmiotów w sytuacji przypadkowego uszkodzenia podczas transportu lub załadunku i rozładunku.


Ubezpieczenie oferowane jest we współpracy z PSA Insurance Europe Limited w ramach umowy leasingu.

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

Ubezpieczenie wypadkowe pozwala na otrzymywanie dodatkowego świadczenia w przypadku inwalidztwa, będącego następstwem wypadku lub wypadku komunikacyjnego.

Ubezpieczenie wypadkowe oferowane jest we współpracy z PSA Insurance Europe Limited.