Ubezpieczenie komunikacyjne

Współpracujemy z czołowymi na polskim rynku towarzystwami ubezpieczeniowymi: PZU S.A. oraz TUiR ALLIANZ S.A. Dajemy możliwość doliczenia składki za polisę komunikacyjną do miesięcznych rat finansowania.

 

 

Zapewniamy szeroki zakres ubezpieczenia:

  • Brak udziałów własnych w szkodzie
  • Utrzymanie sumy ubezpieczenia dla pojazdu fabrycznie nowego
  • Gwarancja naprawy w ASO
  • Możliwość wyboru rozszerzonego wariantu Assistance
  • Brak zwyżek za wiek użytkownika pojazdu

 

Dzięki bardzo wysokiemu zakresowi ochrony, który gwarantują nasze pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych, zapewniamy:

  • Możliwość zgłoszenia szkód w autoryzowanych serwisach Citroën
  • Bezgotówkową likwidację szkód w autoryzowanych serwisach
  • Likwidację szkód przy użyciu oryginalnych części zamiennych
750x423_pozyczka3.jpg

Ubezpieczenie straty finansowej

520x293_LesFinancements_2.jpg

Ubezpieczenie straty finansowej (GAP i Super GAP) rekompensuje stratę spowodowaną utratą wartości pojazdu w przypadku szkody lub kradzieży pojazdu. 

 

Ubezpieczenie straty finansowej oferowane jest we współpracy z PSA Insurance Europe Limited.

Ubezpieczenie spłaty finansowania

Ubezpieczenie spłaty finansowania zapewnia spłatę należności wynikających z umowy o finansowanie w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (m.in. zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy).

 

Ubezpieczenie spłaty finansowania oferowane jest we współpracy z PSA Life Insurance Europe Limited.

520x293_GestionDeParc_3.jpg

Ubezpieczenie wypadkowe

520x293_LesFinancements_2.jpg

Ubezpieczenie wypadkowe pozwala na otrzymywanie dodatkowego świadczenia w przypadku inwalidztwa, będącego następstwem wypadku lub wypadku komunikacyjnego.

 

Ubezpieczenie wypadkowe oferowane jest we współpracy z PSA Insurance Europe Limited.

Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie assistance, oferowane do umowy leasingu, gwarantuje pomoc w przypadku awarii, wypadku oraz aktów wandalizmu na ubezpieczonym pojeździe. W zależności od wybranego wariantu Klient może liczyć m.in. na pomoc na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, pojazd zastępczy oraz inne świadczenia pozwalające na kontynuowanie podróży. Ubezpieczenie jest dostępne tylko dla klientów PSA Finance Polska Sp. z o.o. i jego zakres jest uzupełnieniem assistance gwarancyjnego importera. 

 

Ubezpieczenie assistance oferowane jest we współpracy z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie ochrony prawnej

597x400_NosClients_1.jpg

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej zabezpiecza klienta od ponoszenia kosztów ochrony interesów prawnych ubezpieczonej osoby bądź firmy. Pozwala ono zminimalizować lub wykluczyć w całości własne koszty związane z dochodzeniem lub obroną praw przed sądem w przypadkach objętych zakresem ubezpieczenia. Dodatkowo ubezpieczenie to daje możliwość pozyskania nieodpłatnych porad prawnych.

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej oferowane jest we współpracy z D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

Top