Conso.jpg

228554.jpg

BADANIE
ZUŻYCIA PALIWA
W RZECZYWISTYCH WARUNKACH DROGOWYCH

Protokół ma służyć do badania rzeczywistego zużycia paliwa przez pojazd włączony w ruch drogowy, na trasie wynoszącej 92,3 km, obejmującej trasę miejską, pozamiejską oraz autostradę. Testowane pojazdy poruszają się na otwartych odcinkach dróg, przy normalnym natężeniu ruchu, w kabinie przewożeni są pasażerowie oraz bagaże/załadunek. Urządzenia klimatyzacyjne lub ogrzewanie są również używane. Trasa obejmuje odcinki dróg o różnicach poziomów reprezentatywnych dla rzeczywistych warunków jazdy (4). W ten sposób Citroën, marka Grupy PSA, realizuje zasady przejrzystej polityki informacyjnej wobec klienta.

(1) Transport & Environment: europejska organizacja na rzecz ochrony środowiska promująca politykę zrównoważonego transportu
(2) France Nature Environnement: francuska federacja zrzeszająca stowarzyszenia działające na rzecz ochrony przyrody i środowiska
(3) Bureau Veritas: światowa jednostka certyfikująca, specjalizująca się w inspekcji, certyfikacji i usługach laboratoryjnych
(4) Podane rezultaty zależą od założeń i warunków protokołu i nie należy ich utożsamiać z wartościami wskazywanymi w świadectwach homologacji UE (jedynych uznanych za oficjalne). Nie mają więc charakteru ogólnie obowiązującego. Protokół pomiarowy jest dostępny na stronie internetowej Grupy PSA, www.groupe-psa.com.

Ile wynosi średnie zużycie paliwa (1) twojego Citroëna?

W trosce o rzetelną informację, Citroën, marka Grupy PSA, oferuje swoim klientom dostęp do niezależnych, opatrzonych certyfikatem testów badających rzeczywiste zużycie paliwa.

  • Wybierz Twój pojazd
(1) Średnie zużycie paliwa oszacowane w odniesieniu do pojazdu poruszającego się w rzeczywistych warunkach drogowych, oparte na danych pochodzących z protokołu pomiarowego lub obliczone na podstawie tych danych. Wartość ta jest podawana orientacyjnie i może ulegać zmianom w zależności od rzeczywistych warunków eksploatacji. Nie należy utożsamiać jej z wartościami wskazywanymi w świadectwach homologacji UE (jedynych uznanych za oficjalne), pamiętając również, że wynik zależy od założeń i warunków protokołu. Nie ma więc charakteru ogólnie obowiązującego. Protokół pomiarowy jest dostępny na stronie internetowej Grupy PSA, www.groupe-psa.com.
Top